BIZTOSÍTSA RENDEZVÉNYEIT VELÜNK!

Tapasztalataink alapján mostanában egy rendezvény elengedhetetlen, sőt kötelező eleme egy állandó elsősegély nyújtó állomás. Ilyen esetekben tapasztalt mentőorvosaink és ápolóink folyamatos figyelmet biztosítnak a résztvevők számára.

  • Folyamatos ügyelet biztosítása.
  • Szakellátás minden esetben.
  • Súlyosabb esetekben azonnali szállítás, és helyszíni ellátás biztosítása.

Egy rendezvényen nemcsak az a cél, hogy a vendégek jól érezzék magukat és minden menetrend szerint történjen, hanem az is, hogy a biztonsági előírásokat betartsák. A vendégek és a rendezvény lebonyolításában résztvevő kollégák is kerülhetnek egészségügyi vészhelyzetbe, amit minél gyorsabban el kell hárítani.

Csapatunk rendezvények biztosításában is közreműködik és gondoskodik a szakszerű ellátásról. Kültéren vagy beltéren rendezett, kis létszámú vagy nagyobb vendégsereget befogadó eseményen egyaránt közreműködünk.

rendezvény biztosítás kiterjed az ügyelet ellátására, a vészhelyzetek elhárítására, a vendégek, alkalmazottak ellátására. Bízza ránk a rendezvények biztosítását, hiszen ez minden résztvevő érdeke! Szakképzett kollégáink a rendezvény teljes ideje alatt éberen és felkészülten felügyelnek, hogy senkit ne érjen baj. Vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapunkon feltüntetett elérhetőségeink egyikén, és rendelje meg szolgáltatásunkat a következő eseményre!

2. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez65

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

1. Rendezvénybiztosítás:

1.1. A rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentőegységekkel – a transzplantációs mentőgépkocsi kivételével – és oxiológiai ambulanciával látható el.

1.2. Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5 személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközök biztosítottak.

1.2.1. Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei:

1.2.1.1. Személyi feltétel:

– vezetője: oxiológus vagy oxiológus és sürgősségi orvostan szakorvos,

– személyi állománya: legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló.

1.2.1.2. Tárgyi feltételek:

Megegyezik a legalább 5 fő ellátásához szükséges mértékben kibővített gyógyszer- és kötszerkészletű rohamkocsi felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek gerincágy (board), gyermek méretű végtagrögzítő sínkészlet, vakuummatrac kivételével, valamint többletfelszereléssel.

1.2.1.2.1. Többletfelszerelés:

– legalább 2 db vizsgálóágy,

– legalább 2 db vizsgálólámpa,

– legalább 3 db fektetőágy,

– legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack,

– legalább 4 db pulzoximéter,

– szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral legalább további 1 db.

1.3. A rendezvénybiztosítást végző szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban foglaltak betartásán túl a rendezvénybiztosítás ellátására további mentőjárműveket is bevonhat.

1.4. A rendezvénybiztosítás vezetője rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes OMSZ Irányító Csoporttal.

1.5. A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében – a szervezők közül – felelős vezetőt jelöl ki.

1.6. A rendezvény biztosításának szintjei:

1.6.1.66 Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.

1.6.2.67 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.

1.6.3.68 5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.4.69 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.5.70 50 001-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.6.71 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.

1.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.

1.6.8. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

1.6.9. 1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol a személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként.

2. Gyalogőrség

2.1. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.

2.1.1.72 Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.

2.2.73 Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.

2.3. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.

Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.

2.4. A gyalogőrségi szakelsősegély kötelező felszerelése:

2.4.1. Gyalogőrségi mentőtáska:

A felszereléseket a gyalogőrséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétől függően használhatja.

2.4.1.1. A rögzítés és a sebellátás eszközei:

2.4.1.1.1. Steril kötszerek: 5-5 db

– 6×6 lap

– 1/2 x 80 lap

– 1/4 x 80 lap

– gyorskötöző pólya.

2.4.1.1.2. Nem steril kötszerek:

– 5, 10, 15-ös pólya 5-5 db.

2.4.1.1.3. Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer.

2.4.1.1.4. Háromszögletű kendő 2 db.

2.4.1.2. Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:

2.4.1.2.1. Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,

2.4.1.2.2. Lázmérő,

2.4.1.2.3. Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,

2.4.1.2.4. Reflex-kalapács,

2.4.1.2.5. Pupilla-lámpa.

2.4.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:

2.4.1.3.1. Lélegeztető ballon és maszk,

2.4.1.3.2. Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó,

2.4.1.3.3. Leszívó katéterek,

2.4.1.3.4. Száj-garat tubus,

2.4.1.3.5. Magill-fogó.

2.4.1.4. Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:

2.4.1.4.1. Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,

2.4.1.4.2. Infúziós szerelék,

2.4.1.4.3. Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó, szike,

2.4.1.4.4. Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg,

2.4.1.4.5. Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak,

2.4.1.4.6. Hullatakaró.

2.4.1.5. Gyógyszerek:

2.4.1.5.1.74 Injekciók:

– Nem kábító fájdalomcsillapító,

– Simaizom görcsoldó,

– 20%-os glukóz,

– Inzulin antagonista: glucagon,

– Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin.

2.4.1.5.2. Infúzió:

– Izotóniás elektrolit oldat.

2.4.1.5.3.75 Szájon át adható készítmények:

– Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav,

– Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentő: ACE-gátló,

– Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,

– Beta-2 receptor izgató spray.

2.4.1.5.4. Rektálisan adható készítmények:

– központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam,

– lázcsillapító kúp,

– rektális szteroid.

2.4.1.6. Egyéb kiegészítő felszerelés:

– Ampullatartó, zseblámpa.

2.4.1.7. Dokumentáció:

– esetlap.

A MAGÁN BETEGSZÁLLÍTÁSSAL KÉNYELMES MEGOLDÁST KÍNÁL AZ ÜGYFELEKNEK!
PRIVÁT BETEGSZÁLLÍTÁS: NÁLUNK A LEGJOBB KEZEKBEN VANNAK A BETEGEK!
Menü