Búvárképzés

A szabadtüdös merülések alkalmával a búvár a kisebb mélységek világát fedezheti fel. A légzökészülék nélküli merülések javítják fizikai kondíciónkat, vízbiztonságunkat és merülési technikánkat. A légzöcsö rendszeres használata segíti a helyes légzéstechnika elsajátítását.
Minden 8-10 év közötti gyermek, aki tud úszni, jó a vízbiztonsága, s a szülei (gondviselői) hozzájárulnak, UEF Gyermek búvár tanfolyamot végezhet. Ez a minősítés kizárólag búvároktatóval vagy merülésvezetővel végrehajtott uszodai merülésekre jogosít, maximum 3 m mélységig.
Azok a 10-12 év közötti gyermekek, akik már természetes vizekben is szeretnének búvárkodni, jelentkezhetnek a UEF Haladó Gyermek búvár tanfolyamra. (Az úszástudás, a jó vízbiztonság és a szülői hozzájárulás itt is szükséges.) Ez a minősítés már nyílt vízi merülésekre is jogosít, oktató vagy merülésvezető kíséretében, maximum 5 m mélységig.

A gyermekek képzésének legmagasabb szintje a Junior nyílt vízi búvár tanfolyam. Ide várunk minden 12. életévét betöltött, jól úszó és jó vízbiztonsággal rendelkező gyermeket. Ez a tanfolyam megegyezik a UEF Nyílt vízi búvár minősítés megszerzésére irányuló oktatással, azzal a különbséggel, hogy a minősítést megszerzett gyermek csak oktatóval vagy merülésvezetővel merülhet, legfeljebb 10 méter mélységig.

UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamon részt vehet az a legalább 14. életévét betöltött személy – kiskorú esetében szülöi, gondviselöi írásbeli nyilatkozat szükséges – aki búvárkodásra szellemileg és egészségügyileg alkalmas, úszni tud, vízbiztonsággal rendelkezik, a vizet és a természetet kedveli, és az oktatás feltételeit tudomásul veszi. A tanfolyam elméleti oktatásból, uszodai alap búvárképzésböl és legalább 4 nyílt vízi merülésböl áll. A tanfolyam résztvevöi az elméleti ismeretek elsajátításáról írásbeli vizsga keretében, gyakorlati felkészültségükröl maximum 10 méter mélységü, nyílt vízben végrehajtott gyakorlati vizsga keretében adnak számot.A UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamot eredményesen elvégzett személy olyan alapfokú búvárismeretekkel rendelkezö búvár lesz, aki képes a gyakorlati képzési körülményeinek megfelelö nyílt vízben, búvárvezető vagy oktató minösítésü búvárral legfeljebb 18 méteres mélységig dekompresszió nélküli merülést megtervezni és végrehajtani. Ismernie kell az adott mélységtartományban a búvárt veszélyeztetö jelenségeket, valamint tudnia kell önmagát és társát menteni. A UEF Nyílt vízi búvár merülésvezetö vagy búvároktató kíséretében legfeljebb 18 méter mélységig hajthat végre nyílt vízi, dekompresszió nélküli merülést.

A UEF Nyílt vízi búvár miután merülési gyakorlatot szerzett, – amit a merülésnyilvántartó könyvébe bejegyzett és igazolt merülésekkel tanúsít – UEF Haladó nyílt vízi búvár tanfolyamon vehet részt. Ehhez legalább 20 db nyílt vízi merüléssel kell rendelkeznie a jelentkezönek. A Haladó nyílt vízi búvártanfolyam résztvevöi felfrissítik a Nyílt vízi búvártanfolyamon tanultakat, megismerkednek a hajós-, az éjszakai-, az áramlás- és a roncsok körüli merülésekkel, továbbá a müszeres búvártájékozódással. A hallgatók szélesítik ön- és társmentési ismereteiket. A tanfolyam elméleti-, uszodai oktatásból és legalább 4 db nyílt vízi merülésböl áll, melynek végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Maximális merülési mélység: azonos minösítésü merülöpárral 30 m, búvároktató vagy merülésvezetö kíséretében 30 m.

A merülésvezetök oktatásában a legszélesebb körü búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.

Specialitás tanfolyamokra a Haladó nyílt vízi búvár (Advanced Open Water Diver) illetve a Mentöbúvár (Rescue Diver) minösítés megszerzése után lehet jelentkezni. A specialitás minösítések megszerzése további lehetöségeket nyújt a víz altti világ felfedezéséhez, különleges búvárélmények és tapasztalatok gyüjtéséhez.

Azok a tapasztalt merülésvezetök, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és megfelenek a búvároktatókkal szembeni széleskörü elvárásoknak, Nyílt vízi búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetik meg az elsö búvároktatói szint minösítését.


Jelentkezni lehet folyamatosan a mentőszolgálat ügyeleti telefonszámán : +36 30 621 23 28

Menü